Lizentziak

Lokatza Ziklismo Eskolarekin bizikletan ibiltzeko lizentzia zikloturista ateratzea nahi izan ezkero, jakienarazten dizugu zikloturista lizentziak 160€-ko kostua daukala eta urtarrilaren 1-etik abenduaren 31-a arte balio duela (Berdin dio urteko zein momentutan federatzen zaren, beti kostu berdiña dauka eta abenduak 31-a arte balio dizu, beraz interesgarriena urtarrilak 1-erako federatuta egotea da). Bestalde, klubarekin lizentzia tramitatzeko, Lokatzako bazkide izan beharra dago (Urteko kuota, 15€-tik aurrera). Lizentziaren eta kuotaren kargua, bazkide egiteko formularioan emandako kontu korrontean egingo dizugu. Eskaera martxoak 1-etik aurrera egin ezkero, 15€-ko tasa gehituko zaio lizentizaren tramitazioaren gestioen gastuei aurre egiteko.

Zikoturistekin, azaroaren amaiera inguan lizentziaren berritze automatikoaren prozesuaren berri ematen dugu. Ezer ez edo kontrakoa esan ezean, hurrengo denboraldiko  lizentziaren kargua egingo dugu, urtarrilaren 1-ean altan emanda egoteko. Berritzea nahi ez izan ezkero, erantzueko marjena dago eta modu honetan ez dugu lizentziaren kargua egingo.

Altan ematerakoan emanten diguzun e-maila, federazioko plataforman sartu eta lizentzia digitala (gaur egun ez da txartel fisikoa emanten) ikusteko erabiltzen den berdiña izango da, beraz emandako e-maila normalean erabiltzen duzun e-maila izatea gomendatzen da.

Zikloturista moduan federatzeko, e-mailez hurrengo dokumentuak bidali behar dizkiguzu  lokatza_ze@hotmail.com helbide elektronikora:

* Lokatzako bazkidetza formularioa beteta (Jaitsi: Lokatzako bazkide egiteko formularioa)

* Karnet motako argazkia lizentziarako (Fondo txuria)

* Eskatzailearen egunean dagoen NAN-a (bi aldeetatik)

ADIN TXIKIKOEK dokumentu hauek gehitu behar dituzte:

* Guraso batek edo tutore legalak sinatutako baimena (adin txikikoak)

* Sinatzen duen guraso edo tutore legalaren egunean dagoen NAN-aren kopia (Bi aldeetatik) (adin txikikoak)

KANPOTARREK dokumentu hauek gehitu behar dituzte:

* EU barrukoak: Errolda (Eskaera egiten den eguna baino 3 hilabete baino gehiago gainditu gabe)

* EU-tik kanpokoak: Bizileku baimena eta errolda (Eskaera egiten den eguna baino 3 hilabete baino gehiago gainditu gabe)

——————————————–

Si deseas tramitar la licencia cicloturista con Lokatza Ziklismo Eskola, te informamos que la licencia cicloturista cuesta 160€ y es válida del 1 de enero al 31 de diciembre (da igual en qué momento del año te federes, que cuesta siempre lo mismo y está en vigor hasta el 31 de diciembre del año en que la tramites, por lo que es interesante estar federado para el 1 de enero). Por otro lado, para tramitar la licencia con el club, hay que ser asociado de Lokatza (La cuota anual, parte desde 15€). El cargo de la licencia y la cuota, se realiza desde el número de cuenta que nos das en la solicitud de socio. Si la solicitud se realiza a partir del 1 de marzo, se añadira una tasa de 15€ para sufragar los gastos de gestión de la licencia.

Con los cicloturistas, avisamos a finales de noviembre del proceso de renovación automática. En caso de que no se diga nada o no se diga lo contrario, cargamos la licencia de la próxima temporada para que podamos darla de alta para el 1 de enero. En caso de no querer renovar, hay margen para responder y que no te carguemos la licencia.

El e-mail que nos facilitas al darte de alta, es el mismo que se usa para entrar en la plataforma de la federación y poder ver la licencia digital (ya no se hace en tarjeta física), por lo que recomendamos que el e-mail facilitado sea el que se usa habitualmente.

Para federarte como cicloturista, sería necesario que nos enviases por e-mail los siguientes documentos a la dirección de e-mail lokatza_ze@hotmail.com :

* Solicitud de socio de Lokatza rellenado (Descargar: Solicitud de socio de Lokatza )

* Foto tipo carnet para Licencia (Fondo blanco)

* DNI en vigor (por ambas caras) del solicitante 

MENORES DE EDAD tienen que añadir los siguientes documentos:

* Autorización firmada por el padre, madre o representante legal (menores de edad) 

* Copia del D.N.I. en vigor (por ambas caras) del padre, madre o representante legal (menores de edad) 

EXTRANJER@S tienen que añadir los siguientes documentos: 

* Pertenecientes a la UE: Empadronamiento (con una fecha no superior a 3 meses de la solicitud de tramitación de la licencia) 

* NO Pertenecientes a la UE: Permiso de residencia y Empadronamiento (con una fecha no superior a 3 meses de la solicitud de tramitación de la licencia)

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.